1. برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
  2. پیگیری برای تامین به موقع قطعات یدکی مورد نیاز
  3. دریافت برنامه ارسال ماشین الات و تجهیزات به پروژه های عمرانی
  4. اعزام تعمیرکار و تجهیزات به محل پروژه جهت تعمیر و راه اندازی
  5. برنامه ریزی و هماهنگی در جهت تامین سوخت و مواد مصرفی
  6. کنترل و نظارت بر کارکرد ماشین آلات و عملکرد رانندگان
  7. اقدام در جهت انجام سرویس های دوره ای (نگهداری و نظافت ماشین آلات)
  8. به روز رسانی آمار و اطلاعات مربوط به ماشین آلات آماده بکار
  9. انجام سایر امورات از طرف مافوق در حد شرح وظایف